Project

General

Profile

Activity

From 07/19/2022 to 08/17/2022

07/23/2022

08:49 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24 (Đã được giải quyết): Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Đình Tước Mã
08:48 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Done em nhe

Đình Tước Mã

07/21/2022

03:31 PM 0113. Xi Măng Hạ Long Hỗ trợ #23 (Từ chối): Phần mềm theo dõi không truy cập được

Em vào theo link mới nhé

Đình Tước Mã
08:10 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Anh triển khai xong rồi nhé

Thông tin truy cập như sau:

Link: http://rollsportthanhhoa.deahan-tech.com.vn/

F...

Đình Tước Mã
08:05 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Dear an,

Anh triển khai xong rồi nhé

Thông tin truy cập như sau:

Link: http://rollsportthanhhoa.deahan-tech....

Đình Tước Mã
07:47 AM 0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Hỗ trợ #21 (Đã đóng): E4F Cho Trạm Nước Thải

Đình Tước Mã

07/20/2022

02:30 PM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Dear a.

Nhờ các anh tạo giúp e 1 envisoft mới cho nhà máy Roll Sport Thanh hóa

User: testftp

Pass: testftp@1...

Trọng An Đàm
11:25 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24 (Đã được giải quyết): Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Dear a.

Nhờ các anh tạo giúp e 1 envisoft mới cho nhà máy Roll Sport Thanh hóa

User: testftp

Pass: testftp@1...

Trọng An Đàm

07/19/2022

04:24 PM 0113. Xi Măng Hạ Long Hỗ trợ #23 (Từ chối): Phần mềm theo dõi không truy cập được

Dear anh Tước,

Nhờ anh kiểm tra giúp em cho khách hàng hiện đang không truy cập được vào phần mềm giám sát với ạ.
...

Tá Thịnh Bùi
03:49 PM 0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Hỗ trợ #22: Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Đình Tước Mã đã viết:

Hi em, 

Dự án này khá nhiều yêu cầu đặc biệt, để anh check rồi ae trao đổi tiếp nhé

...

Tá Thịnh Bùi
03:42 PM 0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Hỗ trợ #22: Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Hi em, 

Dự án này khá nhiều yêu cầu đặc biệt, để anh check rồi ae trao đổi tiếp nhé

Đình Tước Mã
11:28 AM 0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Hỗ trợ #22 (Mới): Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Dear anh Tước,

Hiện em đang lập dự toán cho Sở TNMT Lào Cai về Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sá...

Tá Thịnh Bùi
 

Also available in: Atom