General

Profile

Đình Tước Mã

  • Login: tuocmd
  • Registered on: 06/17/2022
  • Last connection: 09/08/2022

Issues

open closed Total
Assigned issues 1 4 5
Reported issues 0 0 0

Projects

Project Roles Registered on
0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0113. Xi Măng Hạ Long Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0114. Rolls sport Thanh Hoa Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/21/2022
0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/11/2022

Activity

08/29/2022

01:08 PM 0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Hỗ trợ #42 (Đã được giải quyết): Cập nhật và bổ xung thêm thông tin, thông số số cho trạm Nhiệt Điện Cần Thơ

Đình Tước Mã

07/23/2022

08:49 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24 (Đã được giải quyết): Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Đình Tước Mã
08:48 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Done em nhe

Đình Tước Mã

07/21/2022

03:31 PM 0113. Xi Măng Hạ Long Hỗ trợ #23 (Từ chối): Phần mềm theo dõi không truy cập được

Em vào theo link mới nhé

Đình Tước Mã
08:10 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Anh triển khai xong rồi nhé

Thông tin truy cập như sau:

Link: http://rollsportthanhhoa.deahan-tech.com.vn/

F...

Đình Tước Mã
08:05 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Dear an,

Anh triển khai xong rồi nhé

Thông tin truy cập như sau:

Link: http://rollsportthanhhoa.deahan-tech....

Đình Tước Mã
07:47 AM 0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Hỗ trợ #21 (Đã đóng): E4F Cho Trạm Nước Thải

Đình Tước Mã

07/19/2022

03:42 PM 0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Hỗ trợ #22: Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Hi em, 

Dự án này khá nhiều yêu cầu đặc biệt, để anh check rồi ae trao đổi tiếp nhé

Đình Tước Mã

Also available in: Atom